Преузми

48.97 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Стандардна Нормална Мапа:

DX
GL
Authors:
Dario BarresiAll
Rico CilliersОбрада
CC0

Лиценца

4.9m

широк

11.6

px/cm

30K

tris

Преузимања: 1699

Спонзорисано од:

Нико још :(

Ослобођен: 3 months ago