Λήψη

48.97 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφείς:
Dario BarresiAll
Rico CilliersΕπεξεργασία
CC0

Άδεια

4.9m

ευρύ

11.6

px/cm

30K

tris

Λήψεις: 1698

Χορηγός::

Κανείς ακόμα :(

Κυκλοφόρησε: 3 μήνες πριν