ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

48.97 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Dario BarresiAll
Rico Cilliersလုပ်ဆောင်နေသည်
CC0

လိုင်စင်

4.9m

ကျယ်သည်

11.6

px/cm

30K

tris

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 1698

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(

လွှတ်ပေးခဲ့သည်။: 3 လွန်ခဲ့သော လ