Λήψη

37.16 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
Kless Gyzen
CC0

Άδεια

8.3m

ευρύ

8

px/cm

58K

tris

Λήψεις: 63631

Χορηγός::

Κυκλοφόρησε: 2 χρόνια πριν