ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

37.16 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Kless Gyzen
CC0

လိုင်စင်

8.3m

ကျယ်သည်

8

px/cm

58K

tris

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 63780

ပံ့ပိုးသူ -

လွှတ်ပေးခဲ့သည်။: 2 လွန်ခဲ့သော နှစ်