Λήψη

44.22 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
James Ray Cock
CC0

Άδεια

1.3m

ευρύ

23.4

px/cm

11K

tris

Λήψεις: 2915

Χορηγός::

Κανείς ακόμα :(

Κυκλοφόρησε: 1 πριν από ένα χρόνο