Λήψη

24.77 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
Amal Kumar
CC0

Άδεια

0.9m

ευρύ

134.1

px/cm

50K

tris

Λήψεις: 4394

Χορηγός::

Κανείς ακόμα :(

Κυκλοφόρησε: 1 πριν από ένα χρόνο