Λήψη

66.96 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
Satyaki Mandal
CC0

Άδεια

0.3m

ευρύ

152.7

px/cm

8K

tris

Λήψεις: 2301

Χορηγός::

Κανείς ακόμα :(

Κυκλοφόρησε: 1 πριν από ένα χρόνο