Λήψη

38.83 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφέας:
Alexander Otterbeck
CC0

Άδεια

0.6m

ψηλό

247.3

px/cm

2K

tris

Λήψεις: 3771

Χορηγός::

Κανείς ακόμα :(

Κυκλοφόρησε: 1 πριν από ένα χρόνο