Λήψη

81.32 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Πρότυπο κανονικού χάρτη:

DX
GL
Συγγραφείς:
Rico CilliersTiling, Adjustments
Rob TuytelPhotography, Processing
CC0

Άδεια

20m

ψηλό

4.1

px/cm

Λήψεις: 25753

Χορηγός::

Κανείς ακόμα :(

Κυκλοφόρησε: 2 χρόνια πριν