دانلود

36.04 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Maxim Domnin
CC0

مجوز

2.3m

وسعت

10.9

px/cm

16K

tris

دانلودها: 2752

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 6 ماه پیش