ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

41.58 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Josh Dean
CC0

လိုင်စင်

3m

ကျယ်သည်

23.8

px/cm

38K

tris

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 2681

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(

လွှတ်ပေးခဲ့သည်။: 7 လွန်ခဲ့သော လ